BUSINESS: HaomogashirizuAdeYue 10Yi Ren Min Yuan WoQue Bao Shi, YunikonnoDi Wei WoDa Cheng

dWeb.News Article from Daniel Webster dWeb.News

By Daniel Webster, dWeb.News Publisher

Bei Jing –(BUSINESS WIRE)–(bizinesuwaiya) — Bei Jing noZi Lu Yun Zhuan sutatoatsupuQi Ye noHaomo.AIgashirizuAZi Jin Diao Da raundodeYue 10Yi Ren Min Yuan (Yue 1Yi 5000Mo Mi doru)woDiao Da shi, Lai Nian noShi Ye Kuo Da niXiang keteCai Wu Mian deQiang iShi iwoHuo De shimashita.

konoraundowoJing te, HaomohayunikonQi Ye tonarimashita. konoraundoniCan Jia shitaTou Zi Jia ha, Mei Tuan , hiruhausukiyapitarunoZao Qi Duan Jie Tou Zi Shi Ye noGLbenchiyazu, kuarukomubenchiyazu, Xiang Gang Shang Chang noShou Cheng Kong Gu , JZkiyapitarudesu.

Haomoha, Xin tanaZi Jin woZi Lu Yun Zhuan Ji Shu noYan Jiu Kai Fa narabiniRen Cai purunoGou Zhu niShi Yong shimasu. konoshirizuAraundoha, Jin Nian 2Yue noShou Gang Ji Jin , Mei Tuan , GLbenchiyazukaranoShu Yi Yuan noDiao Da niSok kumonodesu.

Zhang KaiHui Chang ha, shirizuAraundonoWan Liao woShou kete, [korehaChang Qi niwataruZi Lu Yun Zhuan noJing Zheng denoSheng kiCan riwokaketaDou inoZhong deDang She gaHuo De shitaZui Chu noSheng Li desu] toYu rimashita.

Kaiha, [Haomoha, Guo Nei Wai noTi Xi Xian yaTou Zi Jia tonoLian Xi woTong zite, Xin Zhi Pin sabisunoZhan Kai woJia Su saseteikukotowoMu Zhi shimasu] tomoYu rimashita.

CEOnoGu Weihaoha, [2022Nian Mo madeniHaomohaZi She Kai Fa noreberu2Zi Lu Yun Zhuan shisutemuwoTi Gong suruChe Zhong woXian Zai no5Che Zhong kara34Che Zhong niGuang geruYu Ding desu] toYu rimashita. Weihaoniyoruto, Jin Hou 3Nian Jian ni100Mo Tai woChao eruCheng Yong Che gaTong shisutemuwoDa Zai surukotoninarutoYu Xiang saremasu.

NOH(Navigation on HPilot)toMing Fu kerareteChang Cheng Qi Che noWEY Mocca, Tank 300, WEY Latte, WEY Macchiato, HavaldeTi Gong sareteiruTong shisutemuha, Zi Dong Che Xian Bian Geng toitsutaJi Neng woBei e, Gan Xian Dao Lu woZhong Xin ni400Mo kironoYun Zhuan Zhi Yuan Shi Ji woKua rimasu.

GLbenchiyazunoDan Dang Zhe ha, [Yan Jiu toDa Liang Sheng Chan deJing Yan toZhuan Men De Zhi Jian woPei tsutekitaHaomonoXian Jing Ying Zhen ni, Si tachihaFei Chang niQi Dai shiteimasu] toShu beteimasu. benchiyakiyapitarunoGLbenchiyazuhaYi Qian karaZi Lu Yun Zhuan Ji Shu woZhu Shi shiteori, koremadenichitsupu, konpiyuteingupuratsutohuomu, sensanoZhuan Men Qi Ye niTou Zi shitekimashita.

Mei Tuan noDan Dang Zhe ha, Zhan Lue De Sheng Chan Ti Xi Xian toshitenoHaomogaMei Tuan noZi Dong deribarinoGui Mo Kuo Da niGong Xian shiteirutoShu beteimasu.

reberu2noZi Dong Yun Zhuan shisutemunoTi Gong niJia ete, HaomohaWu Ren noZi Lu Yun Zhuan reberu4norozisuteikusuChe Liang moSheng Chan shiteimasu. konoFen Ye denoHaomonoTi Xi Xian niha, Mei Tuan , umato(supamaketsutochien)noondemandoShi Liao Pin deribariBu Men noDmall, aribabaDAMOakademigaHan maremasu. Haomoha, Sheng Chan Neng Li deShi Jie Zui Da no5000Ping Fang metoruGui Mo nopurantowoHe Bei Sheng Bao Ding Shi niJian She shimashita.

konoyounarozisuteikusuChe Liang haXian Zai , Bei Jing Shi Shun Yi Qu noZhu Min niDui suruDmallnoShi Liao Pin deribaritoaribabanoDian Zi Shang Qu Yin He Wu noHu Bei Sheng Wu Han Shi yaZhe Jiang Sheng Hang Zhou Shi toitsutaDu Shi noDa Xue Xiang kenoShu Song niYong irareteimasu.

Mei Tuan noDan Dang Zhe ha, [Zui Chu noZi Jin Diao Da raundoYi Jiang , HaomohaJi Cheng Chang shiteori, Si tachihaTong She gaChang Cheng Qi Che tonoJie bitsukiwoSheng kashiteJiang Lai , Ye Jie Quan Ti deWei Ye woDa Cheng surukotoninarutoYu Xiang shiteimasu] toShu beteimasu.

kuarukomuintanashiyonarunobaisupurezidentodekuarukomubenchiyazuchiyainanomanezingudeirekutanoziemuzushienha, Ci noyouniShu beteimasu. [dezitaruBian Ge ha, Zi Dong Che woHan meteShi Jie noarayuruZhu Yao naYe Jie toShi Chang woXi Juan shiteimasu. Jiang Lai nomobiriteiwoJian Ju e, Jie Sok saretainterizientonaZi Dong Che Ti Yan woCu Jin surutameni, HaomonoyouniDa Liang Sheng Chan Che nonizuwoMan tasuZi Lu Yun Zhuan soriyushiyonnopurobaidaniyoruJi Sok De naGe Xin woZhi Yuan shiteikukotoniQi Dai woGan ziteimasu. ]

9Yue niBei Jing deKai Cui saretawarudointerizientokonekutetsudobikurukanhuarensu2021nioiteZhong Guo Gong Ye Qing Bao Hua Bu noXiao Ya Qing Bu Chang gaMing rakanishitadetaniyoruto, Zhong Guo noXin Che Cheng Yong Che no20pasentogareberu2noZi Dong Yun Zhuan Neng Li woBei eteimasu.

Ben Ji Zhe Fa Biao Wen noGong Shi baziyonhaorizinaruYan Yu Ban desu. Fan Yi Yan Yu Ban ha, Du Zhe noBian Yi woTu ruMu De deTi Gong saretamonodeari, Fa De Xiao Li woChi chimasen. Fan Yi Yan Yu Ban woZi Liao toshitegoLi Yong ninaruJi niha, Fa De Xiao Li woYou suruWei Yi nobaziyondearuorizinaruYan Yu Ban toZhao rashiHe waseteDing kuyouoYuan iZhi shimasu.

More dWeb.News Business News at https://dweb.news/category/dweb-news/section-b-business-news/

The post BUSINESS: HaomogashirizuAdeYue 10Yi Ren Min Yuan WoQue Bao Shi, YunikonnoDi Wei WoDa Cheng appeared first on dWeb.News dWeb.News from Daniel Webster Publisher dWeb.News – dWeb Local Tech News and Business News

dWeb.NewsRead More

Similar Posts