BUSINESS: BerishirikonnoHua Xiang Xin Hao PurosetsusaIPgaISO 26262Che Zai Ji Neng An Quan Ren Zheng WoQu De

dWeb.News Article from Daniel Webster dWeb.News

By Daniel Webster, dWeb.News Publisher

Shang Hai –(BUSINESS WIRE)–(bizinesuwaiya) — sabisutoshitenoshirikonpuratsutohuomu(SiPaaS(r))woShou Gua keruYi Liu Qi Ye noberishirikon(688521.SH)haBen Ri , Gao Du deGao Xing Neng nakameraapurikeshiyonXiang keniShe Ji shitaDang She noHua Xiang Xin Hao purosetsusa(Vivante(bibante)ISP)IPtonaruISP8000L-FS V5.0.0ga, ISO 26262Gui Ge niZhun Ju shitaSEooC(kontekusutokaraWai retaAn Quan Yao Su )toshiteASIL-BRen Zheng woQu De shitatoFa Biao shimashita. konoRen Zheng Ye Wu ha, Da Shou An Quan konsarutantoHui She dearuResilTechgaXing imashita.

konoYou Li naISPShe Ji noJi Neng De An Quan Xing gaRen Zheng saretakotoha, doraibamonitaringushisutemuyaZi Lu Zou Xing Che nado, An Quan Xing noGao iapurikeshiyonwoDui Xiang tosuruChe Zai apurikeshiyonwoberishirikongaShou Gua keruShang de, Zhong Yao naJie Mu tonaruCheng Guo desu.

Ren Zheng saretaISP8000L-FS V5.0.0ha, deyuaruriarutaimukamerawosapotoshi, Zui Da Mei Miao 600megapikuserunoChu Li Su Du woDa Cheng dekimasu. Duo Zhong Lu Guang noHDR(haidainamitsukurenzi)Chu Li Ji Neng to, Kong Jian De Shi Jian De domeinnoLiang Fang denoGao Du nanoizuridakushiyonJi Neng woTong He shiteimasu. ISP8000L-FS V5.0.0ha, ISO26262niZhun Ju shitaKai Fa purosesuwoJing teJi Neng De An Quan Xing woBei eteori, Che Zai shisutemuniGao Pin Zhi deXin Lai Xing noGao ikameraChu Li Ji Neng woTi Gong dekimasu.

berishirikonnoZhi De Cai Chan Bu Men eguzekuteibubaisupurezidentoJian zenerarumaneziyawoWu meruueizindaiha, Ci noyouniShu beteimasu. [Ji Neng De An Quan Xing woBei etaSoCha, Duo kunoGe Xin Cheng Guo niyotsuteJi Cheng Chang shiteiruFen Ye dearuDian Qi Zi Dong Che yaZi Lu Zou Xing noCheng Chang woCu Jin suruShang de, Zhong Yao naJi Shu desu. Zi Dong Che Fen Ye niokeruDang She noGu Ke Ceng deha, ISO 26262niZhun Ju shitaIPniJia e, ASICnoXu Yao gaGao kunatsuteimasu. ISP8000L-FS V5.0.0 IPha, berishirikongaISO 26262Ren Zheng woQu De shitaChu noIPdesu. Yin kiSok ite, VPU, deisupurepurosetsusa, NPU, GPU, DSPwoHan muTa noberishirikonIPdemo, ISO 26262Ren Zheng woQu De suruYu Ding desu. ]

berishirikonnitsuite

berishirikonmaikuroerekutoronikusu(Shang Hai )(berishirikon, 688521.SH)ha, Dang She noShe Nei Ban Dao Ti IPwoHuo Yong shinagara, puratsutohuomubesunoZong He De nawansutotsupukasutamushirikonsabisuyaBan Dao Ti IPraisenshingusabisuwoGu Ke niTi Gong surukotoniQing Dao shiteimasu. Dang She Du Zi no[sabisutoshitenoshirikonpuratsutohuomu(SiPaaS)] bizinesumoderunoXia , Bao Gua De IPpotohuorioniYi Ju shinagara, berishirikonhaGai Nian Gui Ding karaShi Yan yapatsukeziniZhi rumadeDuan Qi Jian deshirikonZhi Pin woSheng miChu sukotogadeki, Gao Xing Neng dekosutoXiao Guo noGao iBan Dao Ti Dai Ti Zhi Pin woIDM, huaburesuQi Ye , shisutemubenda(OEM/ODM), intanetsutoDa Shou nadoniTi Gong shiteimasu. berishirikonnoShi Ye Ling Yu ha, Xiao Fei Zhe Xiang keDian Zi Zhi Pin , Che Zai Dian Zi Ji Qi , konpiyutaoyobiZhou Bian Ji Qi , Chan Ye Yong Ji Qi , detaChu Li , mononointanetsuto, sonoTa noapurikeshiyonniJi ndeimasu.

berishirikonhaDuo Zhong Duo Yang nakasutamaizushirikonsoriyushiyonwoTi Gong shiteori, Gao Jing Xi bideo, Gao Jing Xi odeio/boisu, Che Zai inhuoteinmento, bideoJian Shi , IoTJie Sok , detasentanadowoShou Gua keteimasu. mataberishirikonha6Zhong Lei noShe Nei purosetsusaIP, sunawachiGPU IP, NPU IP, VPU, DSP IP, ISP IP, deisupurepurosetsusaIPniJia e, 1400Jian Yi Shang noanarogu/mitsukusudoshigunaruIPtoRF IPwoChi tsuteimasu.

2001Nian niShe Li sareZhong Guo Shang Hai niBen She woZhi kuberishirikonha, Zhong Guo toMi Guo ni6kaSuo nodezainsentaoyobiYan Jiu Kai Fa sentawoChi chi, Shi Jie 10kaSuo niFan Mai kasutamasabisuJu Dian woZhi iteimasu. berishirikonhaXian Zai , 1300Ren Yi Shang noCong Ye Yuan woYong shiteimasu.

Ben Ji Zhe Fa Biao Wen noGong Shi baziyonhaorizinaruYan Yu Ban desu. Fan Yi Yan Yu Ban ha, Du Zhe noBian Yi woTu ruMu De deTi Gong saretamonodeari, Fa De Xiao Li woChi chimasen. Fan Yi Yan Yu Ban woZi Liao toshitegoLi Yong ninaruJi niha, Fa De Xiao Li woYou suruWei Yi nobaziyondearuorizinaruYan Yu Ban toZhao rashiHe waseteDing kuyouoYuan iZhi shimasu.

More dWeb.News Business News at https://dweb.news/category/dweb-news/section-b-business-news/

The post BUSINESS: BerishirikonnoHua Xiang Xin Hao PurosetsusaIPgaISO 26262Che Zai Ji Neng An Quan Ren Zheng WoQu De appeared first on dWeb.News dWeb.News from Daniel Webster Publisher dWeb.News – dWeb Local Tech News and Business News

dWeb.NewsRead More

Similar Posts