BUSINESS: INDBERETNING AF LEDENDE MEDARBEJDERES OG DISSES NÆRTSTÅENDES TRANSAKTIONER MED DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S’ AKTIER I FORBINDELSE MED AKTIETILBAGEKØBSPROGRAM

dWeb.News Article from Daniel Webster dWeb.News

By Daniel Webster, dWeb.News Publisher

MEDDELELSE NR. 89 – 17. NOVEMBER 2021

I forbindelse med det annoncerede aktietilbagekøbsprogram i Dampskibsselskabet NORDEN A/S, deltager A/S Motortramp ved løbende at sælge aktier pro rata for at fastholde en ejerandel på lige under 32% af aktierne i Dampskibsselskabet NORDEN. Markedet informeres herom – se vedhæftede fil og selskabsmeddelelse nr. 75/2021.

Med venlig hilsen,

Dampskibsselskabet NORDEN A/S

Martin Badsted

Finansdirektør

Yderligere oplysninger:

Thomas France, Investor Communications Partner, tlf.: 3315 0451

Nr. 89 Ledende medarbejderes transaktioner
Transaktioner udført af personer med ledelsesansvar og personer med nær tilknytning til dem

For more dWeb.News Business News: https://dweb.news/news-sections/business-news/

The post BUSINESS: INDBERETNING AF LEDENDE MEDARBEJDERES OG DISSES NÆRTSTÅENDES TRANSAKTIONER MED DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S’ AKTIER I FORBINDELSE MED AKTIETILBAGEKØBSPROGRAM appeared first on dWeb.News dWeb.News from Daniel Webster Publisher dWeb.News – dWeb Local Tech News and Business News

dWeb.NewsRead More

Similar Posts