BUSINESS: ShingaporunoDi Xia Tie SabisunoAn Quan Xing ToXin Lai Xing NoXiang Shang WoMu Zhi Shi, Bentley SystemstoSMART TrainsgaTi Xi

dWeb.News Article from Daniel Webster dWeb.News

dWeb.News Article from Daniel Webster dWeb.News

By Daniel Webster, dWeb.News Publisher

October 12, 2021 02: 03 PM Eastern Daylight Time

penshirubeniaZhou ekusutonoyobishingaporu–(BUSINESS WIRE)–inhurasutorakuchiyaenziniaringusohutoueaQi Ye noBentley Systems, Incorporated (Nasdaq:BSY)to, shingaporunomasurapitsudotoranzitsuto(MRT)Yun Ying nopaioniadearuSMRT Trains ha, shingaporudeZui moGu iMRTLu Xian dearuNan Bei Xian toDong Xi Xian ni, Yu Zhi Bao Quan Yi Si Jue Ding Zhi Yuan shisutemu(PDSS)woDao Ru shimashita. BentleynoAssetWise Linear AnalyticswobesunishitaSMRT TrainsnoPDSSniyori, Quan Chang 282kmniJi bu2Lu Xian noXin Lai Xing gaXiang Shang shi, 100Mo kmwoChao eruGu Zhang Jian Ge (MKBF)woDa Cheng shimashita. MKBFha, Xin Lai Xing noZhi Biao toshiteShi Jie Zhong noTie Dao Shi Ye Zhe niShi Yong sareteori, 1Hui noGu Zhang ga[5Fen woChao erusabisuChi Yan ] toDing Yi sareteimasu.

PDSSgaNan Bei Xian toDong Xi Xian niWu Shi Dao Ru saretakotowoShou ke, SMRT TrainshashingaporunoHuan Zhuang Xian (CCL)nimoPDSSsoriyushiyonnoDao Ru woKai Shi shimashita.

aziaTai Ping Yang Zhu Du Shi deha, Da Gui Mo naDi Xia Tie netsutowakuwoYun Ying suruShi Ye Zhe noDuo kuga, Cheng Ke niZhong Duan nonaisabisuwoTi Gong dekiruyouniXin Lai Xing noXiang Shang niLi woZhu ideimasu. soushitaZhuang Kuang noZhong , Bentley SystemstoStrides Engineering(Jiu SMRT Services. SMRT CorporationnoShi Ye Bu Men toshite, Yi besunoenziniaringusabisuwoFu Guang kuTi Gong )ha, aziaTai Ping Yang Di Yu deTie Dao Yu Zhi Bao Quan soriyushiyonwoGong Tong Zhan Kai surutoiuJue Shu (MOU)henoShu Ming woFa Biao shimashita. konoJue Shu niyoripatonashitsupuwoQue Li shitaLiang She ha, Gao Du natekunorozitoTie Dao Yun Yong Neng Li woZu miHe wase, Du Shi Bu noTie Dao Di Xia Tie Shi Ye Zhe noZhi Yuan niCheng riChu shimasu. Jue Shu noTiao Xiang niJi dukiZhan Kai sareruTie Dao Yu Zhi Bao Quan soriyushiyonniha, subetenoTie Dao Zi Chan Qing Bao woShi Jue Hua shi, Xian Lu noZhuang Tai woGuan Li , Jian Shi , Fen Xi suruJi Neng gaDa Zai saremasu. Bentley SystemshaAssetWisesoriyushiyonnoFan Mai , Dao Ru , sapotowoJi Sok shi, Strides EngineeringhaBao Xian nioitePei tsutekitaLing Yu Jing Yan toadoonapurikeshiyonwoZhan Kai , Ti Gong shimasu.

SMRT Trainsha, Bentley SystemsnoYear in Infrastructure 2021de, going digital(dezitaruHua )Tui Jin woShao Jie surupurezenteshiyonnoYi Huan toshite11Yue niKai Cui sareru,

[Infrastructure Spotlight Series] uebinaniDeng Chang shimasu. goDeng Lu niGuan suruQing Bao hayii.bentley.comniteHou Ri goAn Nei shimasu. SMART TrainsnoGe Xin Xing noXiang Xi wo, konouebinadezehigoQue Ren kudasai.

SMRT TrainspurezidentonoLam Sheau KaiShi ha, Ci noyouniShu beteimasu. [tekunorozinoHuo Yong toYu Fang Cuo Zhi . kono2tsuha, SMRT TrainsgaYun Xing suruTie Dao noXin Lai Xing woXiang Shang sase, Wei Chi shiteikuuedeFei Chang niZhong Yao desu. kono2tsunoYao Su woJian neBei etaPDSSgaNan Bei Xian toDong Xi Xian niWu Shi Dao Ru saretakotode, Ta Lu Xian henoKuo Zhang niXiang keteDa kinaDan migatsukimashita] .

Xin tanapatonashitsupunitsuite, Strides EngineeringpurezidentonoGan Boon JinShi haCi noyouniShu beteimasu. [Strides EngineeringtoBentley SystemshaPDSSwoXun riXie Li shi, Gu ipatonashitsupunomoto, Li Fu naLing Yu Jing Yan toTie Dao Yun Yong Neng Li niShi Zheng Ji minotekunoroziwoZu miHe waserukotogadekimashita. PDSSha, Bao Xian niokeruYi Si Jue Ding woQiang Hua shi, Zui Shi Hua shimasu. PDSSnobesutopurakuteisutoCheng Guo wo, aziaTai Ping Yang Di Yu noDuo kunoTie Dao Shi Ye Zhe niTi Gong dekirukotowoLe shiminishiteimasu] .

Bentley Asia SouthnobaisupurezidentodearuKaushik Chakrabortyha, Ci noyouniShu beteimasu. [inhurasutorakuchiyanoFa Zhan toiuGong Tong noMu De notameni, Strides EngineeringtopatonashitsupuwoDi Jie surukotogadeki, Fei Chang niXi shiku, Guang Rong niSi imasu. Liang She noQiang mitoYe Jie denoJing Yan woZu miHe waserukotode, aziaTai Ping Yang Di Yu noTie Dao Di Xia Tie Shi Ye Zhe woZhi Yuan shi, Shi Min yaJu Zhu Zhe noSheng Huo woZhi eruinhurasutorakuchiyanoXin Lai Xing woXiang Shang dekirudeshiyou] .

##

SMRT Trainsnitsuite

SMRT Trains Ltdha, shingaporuniokeruZui Chu deZui Da noTie Dao sabisupurobaidadesu. SMRT Corporation Ltd.noZi Hui She toshite, Nan Bei Xian , Dong Xi Xian , Huan Zhuang Xian , Xin Xian dearutomusonisutokosutoXian , LRTbukipanziyanXian nadonoTie Dao sabisuwoGuan Li , Yun Ying shiteimasu.

koabariyutoshiteZun Jing , Cheng Shi , Feng Shi toAn Quan , Zhuo Yue woJie ge, An Quan deXin Lai dekiruKuai Shi nasabisunoTi Gong niNu meteimasu.

Strides Engineeringnitsuite

Gao Du katsuGe Xin De natekunorozi&dezitarusoriyushiyon

Strides Engineeringha, SMRT Corporation LimitednoShi Ye Bu Men toshite, Gao Du katsuGe Xin De natekunorozi, dezitarusoriyushiyonoyobisabisunoHuo Yong niQue kanaShi Ji woChi chi, Tie Dao Li Yong Zhe niAn Quan , Xin Lai , Kuai Shi sawoTi Gong shiteimasu.

Bentley Systemsnitsuite

Bentley Systems(Nasdaq:BSY)ha, inhurasutorakuchiyaenziniaringusohutoueaQi Ye desu. Shi Jie Jing Ji toHuan Jing noChi Sok Xing woLiang Li sasetsutsu, Shi Jie noinhurawoJin Hua saseruGe Xin De nasohutoueawoTi Gong shiteimasu. Ye Jie woridosuruBentleynosohutoueasoriyushiyonha, Zhuan Men Jia yaarayuruGui Mo noZu Zhi niyotsute, Dao Lu Qiao Liang , Tie Dao Shu Song , Shang Xia Shui Dao , Gong Gong Shi Ye yaGong Yi Shi Ye , birudeingukiyanpasu, Kuang Ye , Chan Ye Shi She noShe Ji , Jian She , Yun Yong niHuo Yong sareteimasu. BentleynoZhi Pin niha, moderinguoyobishimiyureshiyonYong noMicroStationbesunoapurikeshiyon, puroziekutoderibariYong noProjectWise, Zi Chan oyobinetsutowakupahuomansuYong noAssetWise, inhurasutorakuchiyadezitarutsuinYong noiTwinpuratsutohuomunadogaarimasu. Bentley Systemsha, 172kaGuo ni4,000Ren Yi Shang noCong Ye Yuan woYong shi, Nian Jian Mai Shang Gao ha8Yi doruwoShang Hui rimasu.

www.bentley.com

(c) 2021 Bentley Systems, Incorporated.Bentley, Bentleynorogo, AssetWise, AssetWise Linear Analytics, iTwin, MicroStation, ProjectWise, Seequentha, Bentley Systems, Incorporated, matahasonoZhi Jie matahaJian Jie noWan Quan Suo You Zi Hui She noizurekanoDeng Lu Shang Biao , Wei Deng Lu Shang Biao , matahaShang Biao desu. sonoTa subetenoburandooyobiZhi Pin Ming ha, sorezorenoSuo You Zhe noShang Biao desu.

More dWeb.News Business News at https://dweb.news/news-sections/business-news/

The post BUSINESS: ShingaporunoDi Xia Tie SabisunoAn Quan Xing ToXin Lai Xing NoXiang Shang WoMu Zhi Shi, Bentley SystemstoSMART TrainsgaTi Xi appeared first on dWeb.News dWeb.News from Daniel Webster Publisher dWeb.News – dWeb Local Tech News and Business News

The post BUSINESS: ShingaporunoDi Xia Tie SabisunoAn Quan Xing ToXin Lai Xing NoXiang Shang WoMu Zhi Shi, Bentley SystemstoSMART TrainsgaTi Xi appeared first on dWeb.News dWeb.News from Daniel Webster Publisher dWeb.News – dWeb Local Tech News and Business News

dWeb.NewsRead More

Similar Posts